Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Departamente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2016

Hcl nr.1 din 06.01.2016

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al orasului Boldesti-Scaeni a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2015

Descarca fisier

Hcl nr.10 din 28.01.2016 Privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni la data de 31.12.2015

Descarca fisier

Hcl nr.100 din 20.07.2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii"Construire imprejmuire Liceu Tehnologic Teodor Diamant"

Descarca fisier

Hcl nr.101 din 20.07.2016 Privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat pe strada Poienilor,nr.9C

Descarca fisier

Hcl nr.102 din 20.07.2016 Privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate a solicitantilor indreptatiti sa primeasca o locuinta cu chirie din fondul locativ al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hcl nr.103 din 20.07.2016 Privind mandatarea primarului orasului Boldesti-Scaeni pentru a vota alegerea noilor organe de conducere ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

Descarca fisier

Hcl nr.104 din 20.07.2016 Pentru elaborarea unui proiect privind incluziunea sociala si reducerea saraciei cu denumirea"Dezvoltarea serviciilor de integrare a comunitatii marginalizate din orasul Boldesti-Scaeni"

Descarca fisier

Hcl nr.105 din 20.07.2016 Privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 45 m.p situat pe Intrarea Pietii

Descarca fisier

Hcl nr.106 din 20.07.2016 Pentru modificarea contractului de concesiune a serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan si prelungirea termenului acestuia

Descarca fisier

Hcl nr.107 din 20.07.2016 Privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic"Teodor Diamant"orasul Boldesti-Scaeni la data de 30.06.2016

Descarca fisier