Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Hotarari 2016

Hcl nr.173 din 17.11.2016 Privind insusirea apartenentei la domeniul public a orasului Boldesti-Scaeni a unor bunuri

Descarca fisier

Hcl nr.174 din 17.11.2016 Privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.180/20.12.2010 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.101/29.07.2010 privind includerea in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Boldesti-Scaeni a unor bunuri

Descarca fisier

Hcl nr.175 din 29.11.2016 Privind incetarea contractului de concesiune nr.241/11.01.2010

Descarca fisier

Hcl nr.176 din 29.11.2016 Privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu amplasat pe strada Podgoriei nr.2

Descarca fisier

Hcl nr.177 din 29.11.2016 Privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Boldesti-Scaeni in anul scolar 2016-2017

Descarca fisier

Hcl nr.178 din 29.11.2016 Pentru aprobarea Raportului de oportunitate privind vanzarea terenului in suprafata de 181 mp situat pe strada Petrolistilor,nr.13, apartinand domeniului privat al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hcl nr.179 din 29.11.2016 Pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie asupra terenurilor din domeniul privat al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hcl nr.180 din 29.11.2016

Descarca fisier

Hcl nr.181 din 08.12.2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.182 din 08.12.2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic"Teodor Diamant" orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2016

Descarca fisier