Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2016

Hcl nr.142 din 22.09.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.141 din 22.09.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr.2 oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.140 din 22.09.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale"Mihai Viteazul"oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.139 din 22.09.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic"Teodor Diamant"oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.138 din 22.09.2016

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni pentru anul 2017

Descarca fisier

Hcl nr.137 din 22.09.2016

Privind organizarea"Festivalului Toamnei",ediţtia a 9 a

Descarca fisier

Hcl nr.136 din 22.09.2016

Pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.157/24.11.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Boldeşti-Scăeni 2014-2020

Descarca fisier

Hcl nr.135 din 22.09.2016

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.85/02.06.2016 privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art.8 alin.3 din Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013,republicat,cu modificările şi completările ulterioare,pentru obiectivul de investitţi"Extindere şi modernizare reţele de canalizare în oraşul Boldeşti-Scăeni",finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală

Descarca fisier

Hcl nr.134 din 22.09.2016

Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii"Extindere şi modernizare reţele de canalizare în oraşul Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

Hcl nr.133 din 22.09.2016

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei"Modernizare şi extindere Staţie de epurare"

Descarca fisier