Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2016

Hcl nr.162 din 31.10.2016

Pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.4/06.01.2016 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local

Descarca fisier

Hcl nr.161 din 31.10.2016

Privind prelungirea termenului în cazul unor contracte de închiriere

Descarca fisier

Hcl nr.160 din 31.10.2016

Privind constatarea tacitei relocaţiuni şi aprobarea prelungirii termenului în cazul contractului de închiriere nr.2127/02.03.2010

Descarca fisier

Hcl nr.159 din 24.10.2016

Privind asigurarea finanţării din bugetul local a obiectivului de investiţii"Extindere şi modernizare reţele de canalizare în oraşul Boldeşti-Scăeni",finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală

Descarca fisier

Hcl nr.158 din 13.10.2016

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.6/28.01.2016 privind utilizarea excedentului bugetar al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

Hcl nr.157 din 13.10.2016

Privind asocierea oraşului Boldeşti-Scăeni cu judetul Prahova în vederea asigurării funcţonării Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni in anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.156 din 13.10.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.155 din 13.10.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr.2 oralul Boldeşti-Scăeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.154 din 13.10.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Lcolii Gimnaziale"Mihai Viteazul"oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.153 din 13.10.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic"Teodor Diamant"oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2016

Descarca fisier