Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2016

Hcl nr.169 din 17.11.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic"Teodor Diamant"oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.168 din 17.11.2016

Privind rectificarea bugentului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.167 din 31.10.2016

Privind prelungirea Perioadei de Mobilizare prevăzută la art.3,alin.5 din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare ,transport şi transfer a deşeurilor municipale în zonele:2 Boldeşti-Scăeni si 6 -Valea Doftanei

Descarca fisier

Hcl nr.166 din 31.10.2016

Privind însuşirea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a drumului de exploatare 1190

Descarca fisier

Hcl nr.166 din 31.10.2016-Anexa

Descarca fisier

Hcl nr.165 din 31.10.2016

Privind dezmembrarea unui teren ţn suprafaţă de 180 mp situat pe Calea Unirii

Descarca fisier

Hcl nr.165 din 31.10.2016-Anexa

Descarca fisier

Hcl nr.164 din 31.10.2016

Privind atribuirea prin închiriere a unui spaţiu cu destinaţia sediu partid către Partidul Naţional Liberal

Descarca fisier

Hcl nr.164 din 31.10.2016-Anexa

Descarca fisier

Hcl nr.163 din 31.10.2016

Privind încetarea înainte de termen,prin acordul părţilor,a doua contracte de închiriere

Descarca fisier