Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) regulamentstructura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) sefi birou / sefi serviciu din conducerea autorității sau a

Proiecte de hotarari 2016

ALTE INFORMATII PUBLICE > CONSILIUL LOCAL > PROIECTE DE HOTARARI 2016

Hotararea nr.133/22.09.2016 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei"Modernizare si extindere Statie de epurare"

Descarca fisier

Hotararea nr.134/22.09.2016 Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii"Extindere si modernizare retele de canalizare in orasul Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr.135/22.09.2016 Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.85/02.06.2016 privind asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art.8 alin.3 din Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.1851/2013,republicat,cu modificarile si completarile ulterioare,pentru obiectivul de investitii"Extindere si modernizare retele de canalizare in orasul Boldesti-Scaeni",finantat prin Programul national de dezvoltare locala

Descarca fisier

Hotararea nr.136/22.09.2016 Pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr.157/24.11.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a orasului Boldesti-Scaeni 2014-2020

Descarca fisier

Hotararea nr.137/22.09.2016 Privind organizarea"Festivalului Toamnei",editia a 9 a

Descarca fisier

Hotararea nr.138/22.09.2016 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Boldesti-Scaeni pentru anul 2017

Descarca fisier

Hotararea nr.139/22.09.2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic"Teodor Diamant"orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hotararea nr.140/22.09.2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale"Mihai Viteazul"orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hotararea nr.141/22.09.2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale nr.2 orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hotararea nr.142/22.09.2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Boldesti-Scaeni pe anul 2016

Descarca fisier