Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala--

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2015

HCL nr.180 / 15.12.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2015

Descarca fisier

HCL nr.179 / 15.12.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr.2, oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2015

Descarca fisier

HCL nr.178 / 15.12.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnazile "Mihai Viteazul" oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2015

Descarca fisier

HCL nr.177 / 15.12.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2015

Descarca fisier

HCL nr.176 / 15.12.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2015

Descarca fisier

HCL nr.175 / 15.12.2015

pentru îndreptare eroare materială din anexa nr. 1 la HCL nr.69/28.05.2015 privind stabilirea şi delimitarea zonelor în intravilanul şi extravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr.174 / 15.12.2015

pentru modificarea HCL nr130 / 28.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare trecere de pietoni, staţii de călători şsi benzi de stocaj pe DN  1 A la intersecţie cu DC 56 (str Morii) Judeţul Prahova"

Descarca fisier

HCL nr.173 / 15.12.2015

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Extindere intravilan şi schimbare destinaţie teren din "zona locuinţe" în "zona mixtă unitaţi industriale şi depozite, unităţi agricole şi instituţii şi servicii" şi "zona căi de comunicaţii în oraş Boldeşti-Scăeni, nr cadastrale 20920,23191,22648, tarla 48, parcelele 2503,2503/1-3, a2503/4, De 2433".

Descarca fisier

HCL nr.172 / 15.12.2015

privind repartizarea cu chirie a unei locuinţe din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr.171 / 15.12.2015

pentru aprobarea Raportului de oportunitate privind vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr.170 / 15.12.2015

privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 124/07.01.2010

Descarca fisier

HCL nr.169 / 15.12.2015

pentru aprobarea Raportului final si a Raportului de evaluare a activitatii desfasurate in baza Proiectului "Promovarea fotbalului de performanta"

Descarca fisier

HCL nr.168 / 15.12.2015

privind asocierea Oraşului Boldeşti-Scăeni cu Comuna Lipăneşti, judeţul Prahova, în vederea realizarii investiţiei "Modernizare canal ape fluviale, str Petroliştilor"

Descarca fisier

HCL nr.167 / 24.11.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr.166 / 24.11.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr.2 oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr.165 / 24.11.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr.164 / 24.11.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr.163 / 24.11.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr.162 / 24.11.2015

pentru modificarea HCL nr.58/22.04.2015 privind acordarea normelor de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a Oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr.161 / 24.11.2015

pentru modificarea HCL nr 5/ 27.01.2015 privind utilizarea excedentului bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier