Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) regulamentstructura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) sefi birou / sefi serviciu din conducerea autorității sau a

Proiecte de hotarari 2015

ALTE INFORMATII PUBLICE > CONSILIUL LOCAL > PROIECTE DE HOTARARI 2015

Hotararea nr. 1/08.01.2015

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al orasului Boldesti-Scaeni a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2014

Descarca fisier

Hotararea nr. 2/08.01.2015

privind aprobarea Listei provizorii a obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

Descarca fisier

Hotararea nr. 3/08.01.2015

privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local

Descarca fisier

Hotararea nr. 4/27.01.2015

privind validarea mandatului unui consilier local

Descarca fisier

Hotararea nr. 5/27.01.2015

privind utilizarea excedentului bugetar al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr. 6/27.01.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" orasul Boldesti-Scaeni la date de 31.12.2014

Descarca fisier

Hotararea nr. 7/27.01.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" orasul Boldesti-Scaeni la data de 31.12.2014

Descarca fisier

Hotararea nr. 8/27.01.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale nr. 2, orasul Boldesti-Scaeni la data de 31.12.2014

Descarca fisier

Hotararea nr. 9/27.01.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni la data de 31.12.2014

Descarca fisier

Hotararea nr. 10/27.01.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Boldesti-Scaeni la data de 31.12.2014

Descarca fisier

Hotararea nr. 11/27.01.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Amenajari parcari strada Bucovului"

Descarca fisier

Hotararea nr. 12/27.01.2015

privind alipirea a trei terenuri situate in T25, PNp1173/1, PNp1173/1/1 si PNp1173/2

Descarca fisier

Hotararea nr. 14/27.01.2015

privind dezmembrarea unui teren in suprafata de 313 m.p. situat pe Calea Unirii

Descarca fisier

Hotararea nr. 15/27.01.2015

privind apartamentarea unui teren ocupat de constructii situat pe Calea Unirii

Descarca fisier

Hotararea nr. 16/27.01.2015

privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Politiei locale Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr. 17/27.01.2015

privind aprobarea numarului asistentilor personali

Descarca fisier

Hotararea nr. 18/10.02.2015

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 19/10.02.2015

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" Orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 20/10.02.2015

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" Orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 21/10.02.2015

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale nr. 2 Orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier