Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

     

Reset

   

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2015

Hotararea nr.180 / 15.12.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Boldesti-Scaeni la data de 30.11.2015

Descarca fisier

Hotararea nr.179 / 15.12.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale nr.2, orasul Boldesti-Scaeni la data de 30.11.2015

Descarca fisier

Hotararea nr.178 / 15.12.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnazile "Mihai Viteazul" orasul Boldesti-Scaeni la data de 30.11.2015

Descarca fisier

Hotararea nr.177 / 15.12.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" orasul Boldesti-Scaeni la data de 30.11.2015

Descarca fisier

Hotararea nr.176 / 15.12.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni la data de 30.11.2015

Descarca fisier

Hotararea nr.175 / 15.12.2015

pentru indreptare eroare materiala din anexa nr. 1 la HCL nr.69/28.05.2015 privind stabilirea si delimitarea zonelor in intravilanul si extravilanul orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr.174 / 15.12.2015

pentru modificarea HCL nr130 / 28.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Amenajare trecere de pietoni, statii de calatori si benzi de stocaj pe DN  1 A la intersectie cu DC 56 (str Morii) Judetul Prahova"

Descarca fisier

Hotararea nr.173 / 15.12.2015

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Extindere intravilan si schimbare destinatie teren din "zona locuinte" in "zona mixta unitati industriale si depozite, unitati agricole si institutii si servicii" si "zona cai de comunicatii in oras Boldesti-Scaeni, nr cadastrale 20920,23191,22648, tarla 48, parcelele 2503,2503/1-3, a2503/4, De 2433".

Descarca fisier

Hotararea nr.172 / 15.12.2015

privind repartizarea cu chirie a unei locuinte din fondul locativ al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr.171 / 15.12.2015

pentru aprobarea Raportului de oportunitate privind vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr.170 / 15.12.2015

privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 124/07.01.2010

Descarca fisier

Hotararea nr.169 / 15.12.2015

pentru aprobarea Raportului final si a Raportului de evaluare a activitatii desfasurate in baza Proiectului "Promovarea fotbalului de performanta"

Descarca fisier

Hotararea nr.168 / 15.12.2015

privind asocierea Orasului Boldesti-Scaeni cu Comuna Lipanesti, judetul Prahova, in vederea realizarii investitiei "Modernizare canal ape fluviale, str Petrolistilor"

Descarca fisier

Hotararea nr.167 / 24.11.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr.166 / 24.11.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale nr.2 orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr.165 / 24.11.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr.164 / 24.11.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr.163 / 24.11.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr.162 / 24.11.2015

pentru modificarea HCL nr.58/22.04.2015 privind acordarea normelor de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a Orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr.161 / 24.11.2015

pentru modificarea HCL nr 5/ 27.01.2015 privind utilizarea excedentului bugetar al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier