Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2015

HCL nr. 56/22.04.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni data de 31.03.2015

Descarca fisier

HCL nr. 55/22.04.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni de data 31.03.2015

Descarca fisier

HCL nr. 54/22.04.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr. 2, oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 31.03.2015

Descarca fisier

HCL nr. 53/22.04.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" oraşul Boldeşti-Scşeni la data de 31.03.2015

Descarca fisier

HCL nr. 52/22.04.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 31.03.2015

Descarca fisier

HCL nr. 51/22.04.2015

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Vestiare sere Boldelti-Scăeni"

Descarca fisier

HCL nr. 50/22.04.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investţiilor "Modernizare strada Cuartului", "Amenajare piste biciclete Calea Unirii" şi "Modernizare Alee Blocuri Calea Unirii"

Descarca fisier

HCL nr. 49/22.04.2015

privind includerea în domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a două terenuri situate pe Intrarea Soarelui

Descarca fisier

HCL nr. 48/22.04.2015

privind vânzarea unor suprafeţe de teren situate Calea Unirii aparţinând domeniului privat al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 47/31.03.2015

privind modificarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 46/31.03.2015

pentru modificarea şi completarea HCL nr. 103/23.07.2012 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi iîn folosul comunităţii

Descarca fisier

HCL nr. 45/31.03.2015

privind modificarea HCL nr.35 / 17.03.2015 privind aprobarea pentru instituirea ipotecii pe celula nr.4 şi celula nr.5 proprietatea SC Vitalia Servicii pentru Mediu - Tratarea Deşeurilor SRL, construite pe terenul proprietate privată a oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 44/31.03.2015

privind înfiinţarea Grupului Local de Lucru pentru implmentarea, în plan local, a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor romani aparţinând  minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

Descarca fisier

HCL nr. 43/31.03.2015

privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat pe Intrarea Serei.

Descarca fisier

HCL nr. 41/31.03.2015

privind modificarea şi completarea Cap. V, art. 268 alin. 4 din Anexa nr.1 la HCL nr. 62/27.05.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 40/31.03.2015

privind modificarea preţului apei potabile şi a tarifului pentru canalizare-epurare practicate de SC Jovila Construct SRL Ploieşti

Descarca fisier

HCL nr. 39/31.03.2015

pentru aprobarea Raportului de oportunitate privind vânzarea unor terenuri situate pe Calea Unirii, aparţinând domeniului privat al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 38/31.03.2015

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni, pentru anul şcolar 2015-2016

Descarca fisier

HCL nr. 37/17.03.2015

privind asocierea oraşului Boldeşti-Scăeni cu judeţul Prahova, în vederea asigurării funcţionării Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni in anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 36/17.03.2015

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate a primarului oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier