Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2015

HCL nr. 78/23.06.2015

privind prelungirea termenului în cazul contractului de închiriere nr.5508/07.06.2012

Descarca fisier

HCL nr. 77/23.06.2015

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 76/28.05.2015

pentru completarea HCL nr.119/24.08.2010 privind aprobarea asocierii oraşului Boldeşti-Scăeni cu Clubul Sportiv Petrolistul Boldeşti, în vederea promovării activităţii sportive în oraşul Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 75/28.05.2015

pntru modificarea anexei la HCL nr. 159/18.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Instalatie de hidranţi interiori şi staţie de pompe incendiu la Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" oraş Boldeşti Scăeni"

Descarca fisier

HCL nr. 74/28.05.2015

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/30.04.2013 privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea temporară a spaţiilor aflate în proprietatea oraşului

Descarca fisier

HCL nr. 73/28.05.2015

privind prelungirea termenului în cazul unor contracte de închiriere

Descarca fisier

HCL nr. 72/28.05.2015

privind încheierea unui contract de sponsorizare şi a unui contract de constituire a dreptului de superficie

Descarca fisier

HCL nr. 71/28.05.2015

privind aprobarea manifestărilor prilejuite de "Ziua oraşului Boldeşti-Scăeni"

Descarca fisier

HCL nr. 69/28.05.2015

privind stabilirea şi delimitarea zonelor în intravilanul şi extravilanul oraşului Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 68/28.05.2015

privind aprobarea "Protocolului de cooperare între oraşul Boldeşti-Scăeni, jud Prahova din România şi oraşul Pavlikeni din Republica Bulgaria"

Descarca fisier

HCL nr. 67/13.05.2015

pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public şi privat al oraşului Boldeşti-Scăeni şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare şi industriale

Descarca fisier

HCL nr. 66/13.05.2015

privind rectificarea bugetului pe venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 65/13.05.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr.2 oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 63/13.05.2015

privind rectificarea bugetului pe venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 62/13.05.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 61/22.04.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 60/22.04.2015

privind rectificarea bugetului de venituri ăi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 59/22.04.2015

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 127/14.09.2010 pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la buna gospodărire a localităţii

Descarca fisier

HCL nr. 58/22.04.2015

privind acordarea normelor de hrana personalului din cadrul Poliţiei Locale a Oralului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 57/22.04.2015

privind modificarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier