Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2015

HCL nr. 98/28.07.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuielial Unităţi de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 97/28.07.2015

privind orgnizarea competiţiei fotbalistice "Memorialul Viorel Mateianu", edţia a IV-a

Descarca fisier

HCL nr. 96/09.07.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 95/09.07.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltiueli al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 94/09.07.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 93/09.07.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de  venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2015

Descarca fisier

HCL nr. 92/09.07.2015

privind aprobarea contului d execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2015

Descarca fisier

HCL nr. 91/09.07.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr. 2, oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2015

Descarca fisier

HCL nr. 90/09.07.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2015

Descarca fisier

HCL nr. 89/09.07.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2015

Descarca fisier

HCL nr. 88/23.06.2015

pentru completarea anexei nr 1 la HCL nr 177/26.11.2012 privind constituirea cotei de dezvoltare pentru serviciul publicde canal şi epurare

Descarca fisier

HCL nr. 87/23.06.2015

privind modificarea anexei nr1 la HCL nr.72/30.08.2006 privind constituirea cotei de dezoltare pentru serviciul public de alimentare cu apă

Descarca fisier

HCL nr. 86/23.06.2015

pentru modificarea şi completarea HCL nr.47/27.03.2013 privind stabilirea unor măsuri în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 85/23.06.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 84/23.06.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr 2 oraşul Boldeşti Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 83/23.06.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 82/23.06.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 81/23.06.2015

privind dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 84mp situat pe Intrarea Pieţii

Descarca fisier

HCL nr. 80/23.06.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Extindere reţea canalizare menajeră şi racorduri pe străzile Zorelelor, Monumentului, Păcii si Liliacului"

Descarca fisier

HCL nr. 79/23.06.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiilor "Extindere iluminat public, oraş Boldeşti-Scăeni, str. Stadionului, str Prunilor şi Seciu", "Extindere reţea distributie apă şi branşamente pe strada Atârnaţi", "Înlocuire reţea distribuţie apă şi branşamente pe strada Dealului" şi "Amenajare accese proprietăţi str Distilării"

Descarca fisier