Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2015

HCL nr. 118/25.08.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 117/25.08.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 116/25.08.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr. 2 oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 115/25.08.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 114/25.08.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "rest de executat Reabilitare str Industriei, oraş Boldeşsti-Scăeni"

Descarca fisier

HCL nr. 113/25.08.2015

privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni, pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea acestora

Descarca fisier

HCL nr. 112/25.08.2015

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Boldeşti-Scăeni şi darea în administrare concesionarului activităţii de alimentare cu apă, canalizare şi epurare menajeră, a rezervorului de apă dobândit prin contract de sponsorizare

Descarca fisier

HCL nr. 111/25.08.2015

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin licitaţie publică aupra unui teren în suprafaţă de 46mp situat pe Intrarea Pieţii, FN

Descarca fisier

HCL nr. 110/25.08.2015

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al oraşului Boldeşti-Scăeni şi Clubul Sportiv Petrolistul Boldeşti

Descarca fisier

HCL nr. 109/25.08.2015

privind prelungirea termenului în cazul unor contracte de închiriere

Descarca fisier

HCL nr. 108/25.08.2015

privind modificarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 107/25.08.2015

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni pentru anul 2016

Descarca fisier

HCL nr. 106/28.07.2015

privind completarea anexei la HCL nr 67/13.05.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public al oraşului Boldeşti-Scăeni şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare şi industriale

Descarca fisier

HCL nr. 105/28.07.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare şanţ Calea Unirii oraş Boldeşti-Scăeni, jud Prahova"

Descarca fisier

HCL nr. 104/28.07.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare şanţt str Victoriei oraş Boldeşti-Scăeni, jud Prahova"

Descarca fisier

HCL nr. 103/28.07.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare Aleea Sporturilor oraş Boldeşti-Scăeni, jud Prahova"

Descarca fisier

HCL nr. 102/28.07.2015

privind inchirierea prin licitaţie publică a unor spaţii situate pe intrarea Pieţii

Descarca fisier

HCL nr. 101/28.07.2015

privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţămâcirc;nt preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni ăn anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 100/28.07.2015

pentru revocarea HCL nr4/27.01.2015 privind validarea unui mandat de consilier local

Descarca fisier

HCL nr. 99/28.07.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier