Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

     

Reset

   

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2015

Hotararea nr. 118/25.08.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Social Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 117/25.08.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 116/25.08.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al scolii Gimnaziale nr. 2 orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 115/25.08.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 114/25.08.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "rest de executat Reabilitare str Industriei, oras Boldesti-Scaeni"

Descarca fisier

Hotararea nr. 113/25.08.2015

privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al orasului Boldesti-Scaeni, pentru scoaterea din functiune, casarea si valorificarea acestora

Descarca fisier

Hotararea nr. 112/25.08.2015

privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului Boldesti-scaeni si darea in administrare concesionarului activitatii de alimentare cu apa, canalizare si epurare menajera, a rezervorului de apa dobandit prin contract de sponsorizare

Descarca fisier

Hotararea nr. 111/25.08.2015

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin licitatie publica aupra unui teren in suprafata de 46mp situat pe Intrarea Pietii, FN

Descarca fisier

Hotararea nr. 110/25.08.2015

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de asociere incheiat intre Consiliul Local al orasului Boldesti-Scaeni si Clubul Sportiv Petrolistul Boldesti

Descarca fisier

Hotararea nr. 109/25.08.2015

privind prelungirea termenului in cazul unor contracte de inchiriere

Descarca fisier

Hotararea nr. 108/25.08.2015

privind modificarea statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr. 107/25.08.2015

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Boldesti-Scaeni pentru anul 2016

Descarca fisier

Hotararea nr. 106/28.07.2015

privind completarea anexei la HCL nr 67/13.05.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul public al orasului Boldesti-scaeni si de interventie in caz de avarie la retelele edilitare si industriale

Descarca fisier

Hotararea nr. 105/28.07.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare sant Calea Unirii oras Boldesti-Scaeni, jud Prahova"

Descarca fisier

Hotararea nr. 104/28.07.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare sant str Victoriei oras Boldesti-Scaeni, jud Prahova"

Descarca fisier

Hotararea nr. 103/28.07.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare Aleea Sporturilor oras Boldesti-Scaeni, jud Prahova"

Descarca fisier

Hotararea nr. 102/28.07.2015

privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii situate pe intrarea Pietii

Descarca fisier

Hotararea nr. 101/28.07.2015

privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Boldesti-Scaeni in anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 100/28.07.2015

pentru revocarea HCL nr4/27.01.2015 privind validarea unui mandat de consilier local

Descarca fisier

Hotararea nr. 99/28.07.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier