Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2015

HCL nr. 139/15.10.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2015

Descarca fisier

HCL nr. 138/15.10.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr.2 oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2015

Descarca fisier

HCL nr. 137/15.10.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli a Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2015

Descarca fisier

HCL nr. 136/15.10.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2015

Descarca fisier

HCL nr. 135/28.09.2015

privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Seciu

Descarca fisier

HCL nr. 134/28.09.2015

privind prelungirea termenului în cazul contractului de concesiune nr 4609/09.10.2000 încheiat cu SC JOVILACONSTRUCT SRL

Descarca fisier

HCL nr. 133/28.09.2015

pentru aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin licitaţtie publică asupra unui teren în suprafaţă de 46mp situat pe Intrarea Pieţii, FN

Descarca fisier

HCL nr. 132/28.09.2015

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Boldeşti-Scăeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţămâant preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza oraşului

Descarca fisier

HCL nr. 131/28.09.2015

privind aprobarea istei cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă cu chirie din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 129/28.09.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare str Victoriei (sector cuprins intre rezervor de apă Scăeni şi intersecţia cu DJ 232)"

Descarca fisier

HCL nr. 128/28.09.2015

privind organizarea "Festivalului Toamnei", ediţia a VIII-a

Descarca fisier

HCL nr. 127/28.09.2015

privind aprobarea cotizaţiei anuale a oraşului Boldeşti-Scăeni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"

Descarca fisier

HCL nr. 126/24.09.2015

pentru modificarea HCL nr.5/27.01.2015 privind utilizarea excedentului bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 125/24.09.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 124/24.09.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al şcolii Gimnaziale nr 2 oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 123/24.09.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 122/24.09.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 121/24.09.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 120/25.08.2015

privind validarea mandatului unui consilier local

Descarca fisier

HCL nr. 119/25.08.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier