Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

     

Reset

   

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2015

Hotararea nr. 139/15.10.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala orasul Boldesti-Scaeni la data de 30.09.2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 138/15.10.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale nr.2 orasul Boldesti-Scaeni la data de 30.09.2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 137/15.10.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" orasul Boldesti-Scaeni la data de 30.09.2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 136/15.10.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" orasul Boldesti-Scaeni la data de 30.09.2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 135/28.09.2015

privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Seciu

Descarca fisier

Hotararea nr. 134/28.09.2015

privind prelungirea termenului in cazul contractului de concesiune nr 4609/09.10.2000 incheiat cu SC JOVILACONSTRUCT SRL

Descarca fisier

Hotararea nr. 133/28.09.2015

pentru aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin licitatie publica asupra unui teren in suprafata de 46mp situat pe Intrarea Pietii, FN

Descarca fisier

Hotararea nr. 132/28.09.2015

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Boldesti-Scaeni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica de pe raza orasului

Descarca fisier

Hotararea nr. 131/28.09.2015

privind aprobarea istei cu ordinea de prioritate a solicitantilor indreptatiti sa primeasca o locuinta cu chirie din fondul locativ al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr. 129/28.09.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare str Victoriei (sector cuprins intre rezervor de apa Scaeni si intersectia cu DJ 232)"

Descarca fisier

Hotararea nr. 128/28.09.2015

privind organizarea "Festivalului Toamnei", editia a VIII-a

Descarca fisier

Hotararea nr. 127/28.09.2015

privind aprobarea cotizatiei anuale a orasului Boldesti-Scaeni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

Descarca fisier

Hotararea nr. 126/24.09.2015

pentru modificarea HCL nr.5/27.01.2015 privind utilizarea excedentului bugetar al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr. 125/24.09.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 124/24.09.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al scolii Gimnaziale nr 2 orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 123/24.09.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 122/24.09.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 121/24.09.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 120/25.08.2015

privind validarea mandatului unui consilier local

Descarca fisier

Hotararea nr. 119/25.08.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier