Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2015

HCL nr.160 / 24.11.2015

privind modificarea si completarea HCL nr.101/28.07.2015 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni in anul 2015

Descarca fisier

HCL nr.159 / 24.11.2015

privind completarea HCL nr. 131/28.09.2015 privind probarea Listei cu ordinea de prioritate a solicitanţilor indreptăţiţi să priemască o locuinţă cu chirie din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 158/24.11.2015

privind reglementarea taxei de parcare

Descarca fisier

HCL nr. 157/24.11.2015

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Boldeşti-Scăeni 2014-2020

Descarca fisier

HCL nr. 156/24.11.2015

privind aprobarea solicitatii din partea SC Vitalia Servicii pentru Mediu - Tratarea Deşeurilor SRL pentru ajustarea tarifului din depozitul ecologic Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 155/24.11.2015

privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Documentaţiei de atribuire pentru Contractul "Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipale în zonele 2 - Boldeşti-Scăeni si 6 - Valea Doftanei"

Descarca fisier

HCL nr. 154/24.11.2015

privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova"

Descarca fisier

HCL nr. 153/24.11.2015

privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"

Descarca fisier

HCL nr. 152/24.11.2015

privind modificarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 150/30.10.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 149/30.10.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr.2 oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 148/30.10.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 147/30.10.2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 146/30.10.2015

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2015

Descarca fisier

HCL nr. 145/30.10.2015

pentru completarea HCL nr.18/26.02.2014 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu amplasat pe str Gloriei, nr.5

Descarca fisier

HCL nr. 144/30.10.2015

privind inchirierea a trei locuinţe din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni amplasate la etajul II al Blocului nr.4 (Camin nefamilisti) situat pe Intrarea Serei, nr.4

Descarca fisier

HCL nr. 143/30.10.2015

privind atribuirea prin închiriere a unui spaţiu cu destinaţia sediu de partid Partidul Naţional Liberal - organizaţia Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 142/30.10.2015

privind incetarea înainte de termen, prin acordul părţilor, a contractului de închiriere nr.1313/08.02.2013

Descarca fisier

HCL nr. 141/15.10.2015

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 140/15.10.2015

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2015

Descarca fisier