Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

     

Reset

   

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2015

Hotararea nr.160 / 24.11.2015

privind modificarea si completarea HCL nr.101/28.07.2015 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Boldesti-Scaeni in anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr.159 / 24.11.2015

privind completarea HCL nr. 131/28.09.2015 privind probarea Listei cu ordinea de prioritate a solicitantilor indreptatiti sa prieasca o locuinta cu chirie din fondul locativ al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr. 158/24.11.2015

privind reglementarea taxei de parcare

Descarca fisier

Hotararea nr. 157/24.11.2015

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a  Orasului Boldesti-Scaeni 2014-2020

Descarca fisier

Hotararea nr. 156/24.11.2015

privind aprobarea solicitatii din partea SC Vitalia Servicii pentru Mediu - Tratarea Deseurilor SRL pentru ajustarea tarifului din depozitul ecologic Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr. 155/24.11.2015

privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Documentatiei de atribuire pentru Contractul "Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2 - Boldesti-Scaeni si 6 - Valea Doftanei"

Descarca fisier

Hotararea nr. 154/24.11.2015

privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova"

Descarca fisier

Hotararea nr. 153/24.11.2015

privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

Descarca fisier

Hotararea nr. 152/24.11.2015

privind modificarea statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr. 150/30.10.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 149/30.10.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale nr.2 orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 148/30.10.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 147/30.10.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" orasul Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 146/30.10.2015

privind rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni pe anul 2015

Descarca fisier

Hotararea nr. 145/30.10.2015

pentru completarea HCL nr.18/26.02.2014 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu amplasat pe str Gloriei, nr.5

Descarca fisier

Hotararea nr. 144/30.10.2015

privind inchirierea a trei locuinte din fondul locativ al orasului Boldesti-Scaeni amplasate la etajul II al Blocului nr.4 (Camin nefamilisti) situat pe Intrarea Serei, nr.4

Descarca fisier

Hotararea nr. 143/30.10.2015

privind atribuirea prin inchiriere a unui spatiu cu destinatia sediu de partid Partidul National Liberal - organizatia Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr. 142/30.10.2015

privind incetarea inainte de termen, prin acordul partilor, a contractului de inchiriere nr.1313/08.02.2013

Descarca fisier

Hotararea nr. 141/15.10.2015

privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotararea nr. 140/15.10.2015

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Boldesti-Scaeni la data de 30.09.2015

Descarca fisier