Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Economie

INFO ORAS > ECONOMIE

Agenţi economici din domeniul agro-viticol

Pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scaeni au fost organizate, odata cu încheierea procesului de cooperativizare, doua Cooperative Agricole de Productie pe fiecare comună în parte ( Boldesti si Scaeni), care in 1969 s-au unificat sub denumirea de Cooperativa Agricolă de Productie "Teodor Diamant". După anul 1990 odată cu apariţia legii societăţilor agricole s-au constituit următoarele societăţi: "Societatea agricolă Agrochim" şi "Societatea Agricolă Viitorul Nou". Aceste societăţi desfăşurau prestări de servicii către diverşi clienţi, lucrări agricole şi activităţi de producere a articolelor din cauciuc şi din sticlă (prin folosirea cioburilor). Este demn de amintit faptul că în atelierele de sticlărie unde se lucra manual se realizau articole


Mai mult

Ocupaţii Ocupaţia de căpătâi a vechilor locuitori o constituie cultura cerealelor, a viţei de vie şi creşterea animalelor. Lunca Teleajenului şi terasele acestuia ofereau bune condiţii pentru agricultură, iar pe dealurile Seciului şi ale Scăenului se plantau pomi fructiferi şi viţa de vie, cum, dealtfel, zonele întinse de păşuni au favorizat creşterea animalelor. Până în preajma primului război mondial, Boldeştii şi Scăenii erau sate de ţărani, muncitorii fiind o excepţie. Aceştia au apărut odată cu industria petrolieră şi cu câtva timp înainte prin apariţia Fabricii de Hârtie de la Scaeni şi a diferitelor întreprinderi din Ploieşti. După construirea fabricii de hârtie se construieşte şi se dezvoltă în Scăeni una dintre cele mai mari
Mai mult