Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Economie

INFO ORAS > ECONOMIE

Ocupaţii Ocupaţia de căpătâi a vechilor locuitori o constituie cultura cerealelor, a viţei de vie şi creşterea animalelor. Lunca Teleajenului şi terasele acestuia ofereau bune condiţii pentru agricultură, iar pe dealurile Seciului şi ale Scăenului se plantau pomi fructiferi şi viţa de vie, cum, dealtfel, zonele întinse de păşuni au favorizat creşterea animalelor. Până în preajma primului război mondial, Boldeştii şi Scăenii erau sate de ţărani, muncitorii fiind o excepţie. Aceştia au apărut odată cu industria petrolieră şi cu câtva timp înainte prin apariţia Fabricii de Hârtie de la Scaeni şi a diferitelor întreprinderi din Ploieşti. După construirea fabricii de hârtie se construieşte şi se dezvoltă în Scăeni una dintre cele mai mari fabrici de producere a geamului, care furniza diferite modele de geam, atât în ţară, cât şi la export. Acestă fabrică a avut la un moment dat peste 3000 de salariaţi şi a funcţionat până în luna aprilie 2009 când a fost închisă pe motiv de rentabilitate (lipsa tehnologiei noi). Economia oraşului, bazată anterior numai pe extracţia petrolului, s-a dezvoltat impetuos prin alte ramuri economice-materiale de construcţie, prelucrarea celulozei, prelucrarea metalelor, agrozootehnia, viticultura.