Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2020

HCL 12 din 2020

privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local

Descarca fisier

HCL 11 din 2020

privind modificarea organigramei şi a statutului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL 10 din 2020

privind încetarea contractului de închiriere 16144-18.11.2015

Descarca fisier

HCL 9 din 2020

privind încetarea contractului de închiriere 9274-17.11.2004

Descarca fisier

HCL 8 din 2020

privind aprobarea numaărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap

Descarca fisier

HCL 7 din 2020

privind organiyarea reţelei şcolare a unităţilor de învaţămînt preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2020-2021

Descarca fisier

HCL 6 din 2020

privind aprobarea Regulamentuluipropriu şi a Caietului de sarcini propriu ale serviciului de salubrizare pentru activităţi de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie in oraşul Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL 5 din 2020

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 31.12.2019

Descarca fisier

HCL 4 din 2020

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli ai Unităţii de Asistenţă Medico-Sociala la data de 31.12.2019

Descarca fisier

HCL 3 din 2020

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnayiale nr 2, Boldeşti-Scăeni la data de 31.12.2019

Descarca fisier

HCL 2 din 2020

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Mihai Viteayul, Boldeşti-Scăeni la data de 31.12.2019

Descarca fisier

HCL 1 din 2020

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Teodor Diamant, Boldeşti-Scăeni la data de 31.12.2019

Descarca fisier