Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2020

HCL 32 din 2020

privind prelungirea termenului contractuui de inchiriere nr. 6901 / 03.05.2017

Descarca fisier

HCL 31 din 2020

privind prelungirea termenului contractuui de inchiriere nr. 3809/15.03.2017

Descarca fisier

HCL 30 din 2020

privind atribuirea prin inchiriere a unui spatiu destinat PSD - Organizatia Judeteana Prahova

Descarca fisier

HCL 29 din 2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al CL Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

HCL 28 din 2020

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Boldesti-Scaeni pe anul 2020

Descarca fisier

HCL 27 din 2020

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenata Medico-Sociala pe 2020

Descarca fisier

HCL 26 din 2020

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale nr 2 pe 2020

Descarca fisier

HCL 25 din 2020

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Mihai Viteazul pe 2020

Descarca fisier

HCL 24 din 2020

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Liceuli Tehnologic Teodor Diamant pe 2020

Descarca fisier

HCL 23 din 2020

privind modificarea HCL 14 din 28.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar

Descarca fisier

HCL 22 din 2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pe martie si aprilie 2020

Descarca fisier

HCL 21 din 2020

privind modificarea HCL 41 / 28.03.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

HCL 20 din 2020

privind modificrea statului de functii al Unitatii de Asistenta Sociala Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

HCL 19 din 2020

privind aprobarea Raportului de oportunitate privind vanzarea suprafetei de 6208 mp, din T54

Descarca fisier

HCL 18 din 2020

privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

HCL 17 din 2020

privind modificarea HCL 145/29.10.2019 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare ce se vor acorda elevilor din invăţămîntul preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti+Scăeni în anul şcolar 2019+2020

Descarca fisier

HCL 16 din 2020

privind repartizarea cu chirie a două locuinţe din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL 15 din 2020

privind aprobarea Programului provizoriu de investiţii al secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 şi finanţarea acestuia din excedentul bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni din alte surse

Descarca fisier

HCL 14 din 2020

privind utilizarea excedentului bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL 13 din 2020

privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu amplasat pe Intrarea Pieţii nr 10

Descarca fisier