Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Dezbateri publice (Transparenta decizionala)

ALTE INFORMATII PUBLICE > DEZBATERI PUBLICE (TRANSPARENTA DECIZIONALA) > DEZBATERI PUBLICE (TRANSPARENTA DECIZIONALA)

Anunt nr. 1283/03.02.2020

cu privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului orașului Boldești-Scaeni, pe anul 2020Descarca fisier

Anunt nr. 239/10.01.2020

cu privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu si a Caietului de sarcini propriu ale serviciului de salubrizare pentru activitatile de deratizare, dezinsectie și dezinfectie in orasul Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Anunt nr. 16547/06.12.2019

cu privire la Proiectul de hotarare privind stabilirea modalitatii de gestiune a activitatilor de salubrizare de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in orasul Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Anunt nr. 15821/21.11.2019

cu privire la Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Anunt nr. 14809/01.11.2019 cu privire la Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului- Cadru privind vanzarea bunurilor imobile apartinand domeniului privat al orasului Boldesti-Scaeni

 

 

Descarca fisier

Anunţ nr 4088-22.03.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi a procedurii de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul oraşului Bo

Descarca fisier

Anunţ nr. 4021/15.03.2018-cu privire la Proiectul de hotărîre privind aprobarea ajutorului de minimis imdividual pentru Clubul Petrolistul Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

Anunţ privind consultarea publică

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

Anunţ privind consultarea publică - nr. 14996 / 10.10.2016

Descarca fisier

REGULAMENT TAXA SPECIALĂ DE SALUBRITATE

Descarca fisier

Dezbatere publică

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE AL ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂENI

Descarca fisier

Dezbatere publică privind INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI SERVICIULUI DE SALUBRITATE

Descarca fisier