Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2019

HCL 81 din 2019

privind aprobarea Reglemantărilor desfaşurării activităţilor de transport in regim de taxi pe raya Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL 95 din 2019

privind rectificrea bugetului de venituri şi cheltuieli ai oraşului Boldeşti Scăeni pe 2019

Descarca fisier

HCL 94 din 2019

privind modificarea HCL nr 101 din 30,09,2008 - instituirea unor taxe speciale

Descarca fisier

HCL 93 din 2019

privind modificarea HCL 41 din 28,03,2017 - instituirea taxei de salubrizare la nivelul oraşului Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL 92 din 2019

privind concesiunea fara licitaţie a unui teren din strada Fagului

Descarca fisier

HCL 91 din 2019

privind aprobarea cofinantarii investiţiei Extindere sistem distribuţie gaye naturale pe strada Sportivilor

Descarca fisier

HCL 90 din 2019

privind aprobarea cofinanţării investiţiei Extindere sistem distribuţie gaze naturale pe strada Codrului

Descarca fisier

HCL 89 din 2019

privind aprobarea cofinanţării investiţiei Extindere sistem distribuţie gaze naturale pe strada Fântâna lui Mateescu

Descarca fisier

HCL 88 din 2019

privind încetrea contractului de închiriere pentru suprafaţa de pajisti aflate în domeniul privat al oraşului Boldeşti Scăeni nr. 7277 din 16.05.2018

Descarca fisier

HCL 87 din 2019

privind prelungirea teremenelor contractelor de închiriere pentru suprafeţe locative

Descarca fisier