Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Servicii

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Alte informatii publice

Hotarari 2019

HCL 104 din 2019

privind organizarea unei competiţii fotbalistice Memorialul Viorel Mateianu, ediţia a IX a

Descarca fisier

HCL 103 din 2019

privind actualizrea devizului general al obiectivului de investiţii Modificare acoperiş Grădiniţa nr 5, Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL 102 din 2019

privind actualizrea devizului general al obiectivului de investiţii Construire trotuar strada Monumentului, Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL 101 din 2019

privind actualizrea devizului general al obiectivului de investiţii Extindere iluminat public, Boldeşti-Scăeni, etapa a III a

Descarca fisier

HCL 100 din 2019

privind actualizrea devizului general al obiectivului de investiţii Acoperire canal ape pluviale, etapa a II a, străzile Nisipurior, Morii, Calea Unirii

Descarca fisier

HCL 99 din 2019

Privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii-Dezvoltarea infrastructurii din zona marginalizata - strada Poienilor şi Calea Unirii

Descarca fisier

HCL 98 din 2019

privind prelungirea teremenului din cazul unor contracte de închiriere

Descarca fisier

HCL 97 din 2019

privind continuarea parteneriatului cu judeţul Prahova în vederea funcţionării Unitaţii Medico-Sociale Boldeşti-Scăeni în anul 2019

Descarca fisier

HCL 96 din 2019

privind revocarea HCL nr 88-25.06.2019, privind încetarea prin reziliere, a contractului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni, nr. 7277-16.05.2018

Descarca fisier

HCL 95 din 2019

privind rectificrea bugetului de venituri şi cheltuieli ai oraşului Boldeşti Scăeni pe 2019

Descarca fisier

HCL 94 din 2019

privind modificarea HCL nr 101 din 30,09,2008 - instituirea unor taxe speciale

Descarca fisier

HCL 93 din 2019

privind modificarea HCL 41 din 28,03,2017 - instituirea taxei de salubrizare la nivelul oraşului Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL 92 din 2019

privind concesiunea fara licitaţie a unui teren din strada Fagului

Descarca fisier

HCL 91 din 2019

privind aprobarea cofinantarii investiţiei Extindere sistem distribuţie gaye naturale pe strada Sportivilor

Descarca fisier

HCL 90 din 2019

privind aprobarea cofinanţării investiţiei Extindere sistem distribuţie gaze naturale pe strada Codrului

Descarca fisier

HCL 89 din 2019

privind aprobarea cofinanţării investiţiei Extindere sistem distribuţie gaze naturale pe strada Fântâna lui Mateescu

Descarca fisier

HCL 88 din 2019

privind încetrea contractului de închiriere pentru suprafaţa de pajisti aflate în domeniul privat al oraşului Boldeşti Scăeni nr. 7277 din 16.05.2018

Descarca fisier

HCL 87 din 2019

privind prelungirea teremenelor contractelor de închiriere pentru suprafeţe locative

Descarca fisier

HCL 86 din 2019

privind vânzarea unei suprafeţe de teren din strada Podgoriei

Descarca fisier

HCL 85 din 2019

privind aprobarea Raportului de oportunitate privind vânyarea unui imobil din strada Gloriei nr 5 aparţinând domeniului privat al Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL 84 din 2019

privind modificarea statutului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL 83 din 2019

privind finanţarea programelor sportive ale Clubului Sportiv Petrolistul Boldeşti

Descarca fisier

HCL 82 din 2019

privind modificarea HCL 68 din 30,06,2008 + concesionarea teren prin licitaţie publică deschisă

Descarca fisier

HCL 81 din 2019

privind aprobarea Reglemantărilor desfaşurării activităţilor de transport in regim de taxi pe raya Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL 80 din 2019

pentru aprobarea Raportului de oportunitate privind vanzarea unei suprafate de teren situat pe strada Podgoriei

Descarca fisier