Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Servicii

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Alte informatii publice

Hotarari 2019

HCL 129 2019

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu gratuit pentru terenul în suprafaţă de 736 mp aparţinând domeniului  privat al oraşului Bodeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL 128 din 2019

privind aprobare PUZ-Schimbare de destinaţie a terenului intravilan S=1922,56 mp-subyona unităţii industriale de depozitare si transport în MI-subzona ecipamentelor publice servicii, comerţ si locuire

Descarca fisier

HCL 127 din 2019

privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii Cosntruire trotuar şi piste biciclişti pe Soseaua Ploieşti Văleni DN1A, oraş Boldeşti-Scăeni

 

Descarca fisier

HCL 126 din 2019

privind însuşirea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a unor terenuri situate în T 42

 

Descarca fisier

HCL 125 din 2019

privind prelungirea termenului de concesiune pentru cabinet medical doctor Şoneriu Doru

 

Descarca fisier

HCL 124 din 2019

privind prelungirea termenului de concesiune pentru cabinet medical doctor Buxbaum Georgeta

 

Descarca fisier

HCL 123 din 2019

privind prelungirea termenului de concesiune pentru cabinet medical doctor Manoliu Elvira Eugenia

 

Descarca fisier

HCL 122 din 2019

privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr 13143-05.09.2016

 

Descarca fisier

HCL 121 din 2019

 privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr 12862-30.08.2016

 

Descarca fisier

HCL 120 din 2019

  privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr 12854-30.08.2016

 

Descarca fisier

HCL 119 din 2019

  privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr 12853-30.08.2016

 

Descarca fisier

HCL 118 din 2019

privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr  12852-30.08.2016

 

Descarca fisier

HCL 117 din 2019

privind constatarea încetării de drept al mandatului de consilier local al domnului Vasile Adrian, ca urmare a demisiei

 

Descarca fisier

HCL 116 din 2019

privind modificarea HCL nr 12-29.01.2019 privind utilizarea excedentului bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni

 

Descarca fisier

HCL 115 din 2019

privind modificarea şi completarea HCL nr 78-28.05.2019 privind propunerea de schimbare de destinaţie a imobilului, teren şi construcţii situat pe strada Bucovului nr 27, cuprins în baza materială a Liceului Tehnologic Teodor Diamant

 

Descarca fisier

HCL 114 din 2019

pentru modificarea si completarea HCL nr 114-25.08.2011 privind aprobarea Regulamentului-Cadru privind vănzarea bunurilor imobile aparţinănd domeniului privat al oraşului Boldeşti-Scăeni

 

Descarca fisier

HCL 113 din 2019

pentru modificarea şi completarea HCL nr 62-22.04.2019 privind aprobarea nivelurilor şi taxelor locale pentru anul 2020

 

Descarca fisier

HCL 112 din 2019

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2019

 

Descarca fisier

HCL 111 din 2019

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Sociala  Boldeşti- Scăeni pe anul 2019

 

Descarca fisier

HCL 110 din 2019

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii al oraşului   Boldeşti- Scăeni pe anul 2019

 

Descarca fisier

HCL 109 din 2019

 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Sociala, Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2019

 

Descarca fisier

HCL 108 din 2019

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr 2, Boldeşti Scăeni la data de 30.06.2019

 

Descarca fisier

HCL 107 din 2019

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul oraşul Boldeşti Scăeni la data de 30.06.2019

 

Descarca fisier

HCL 106 din 2019

 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Teodor Diamantl oraşul Boldeşti Scăeni la data de 30.06.2019

 

Descarca fisier

HCL 105 din 2019

pentru aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor romăni aparţinînd minorităţii rome din oraşul Boldeşti Scăeni pentru perioada 2019-2021

 

Descarca fisier