Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Servicii

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Alte informatii publice

Hotarari 2019

HCL nr. 154 din 2019

privind modificarea HCL 38-30.04.2007 privind încadrarea in domeniul privat a unor bunuri

Descarca fisier

HCL nr. 153 din 2019

privind modificarea HCL 12-29.01.2019  utilizarea excedentului bugetar

Descarca fisier

HCL nr. 152 din 2019

privind aprobarea organigramei si a statutului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico Socială Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 151 din 2019

privind modificarea organigramei şi al statutului de funcţii al aparatului de specialitate a primarului Boldeţti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 150 din 2019

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a ununi teren de 2199 mp

Descarca fisier

HCL nr. 149 din 2019

privind inchirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu pe Aleea Clubului nr 7

Descarca fisier

HCL nr. 148 din 2019

privind încetarea contractelor de concesiune 2017-21.04.1994 şi 2958-01.03.2019

Descarca fisier

HCL nr. 147 din 2019

privind prelungirea teremenelor contractelor de închiriere pentru cabinete medicale individuale

Descarca fisier

HCL nr. 146 din 2019

privind prelungirea termenului contractului de închiriere 11090-12.10.2010

Descarca fisier

HCL nr. 145 din 2019

privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse şcolare pentru anul 2019-2020

Descarca fisier

HCL 144 din 2019

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2019 

 

Descarca fisier

HCL 143 din 2019

privind organizarea Festivalului Toamnei, ediţia a XI a

 

Descarca fisier

HCL 142 din 2019

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Modernizare strada Petuniei , Boldesti-Scaeni

 

Descarca fisier

HCL 141 din 2019

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii Extinderea reţelei electrice de distribuţie în vederea alimentării cu energie electrică a două blocuri de locuinţe amplasate în oraşul Boldeşti - Scaeni, str. Intrarea Pieţii nr. 16, judeţul Prahova

 

Descarca fisier

HCL 140 din 2019

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii Teren de sport multifuncţional al  Liceului tehnologic Teodor Diamant, Boldeşti-Scăeni

 

Descarca fisier

HCL 139 din 2019

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii Teren de sport multifuncţional al  Liceului tehnologic Teodor Diamant, Boldeşti-Scăeni

 

Descarca fisier

HCL 138 din 2019

privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr 13733-16,09,2016

 

Descarca fisier

HCL 137 din 2019

privind constatarea tacitei relocaţiuni şi prelungirea termenului în cazul contractului de închiriere 847-22.01.2015

 

Descarca fisier

HCL 136 din 2019

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Dincă Rodica Florica

 

Descarca fisier

HCL 135 din 2019

privind completarea componenţei Comisiei de validare

 

Descarca fisier

HCL 134 din 2019

privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii - Modernizare strada Petuniei, Boldeşti-Scăeni

 

Descarca fisier

HCL 133 din 2019

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2019

 

Descarca fisier

HCL 132 din 2019

privind modificarea şi completarea HCL 63-22.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi a procedurii de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni în vederea majorării impozitului aferent

 

Descarca fisier

HCL 131 din 2019

privind aprobarea cofinanţării investiţiei Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale pe strada Seciului, FN

 

Descarca fisier

HCL 130 din 2019

 privind aprobarea cofinanţării investiţiei Extinderea sistemului de distribuţie gaye naturale pe strada

 Prunilor

Descarca fisier