Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2019

HCL 75 din 2019

privind prelungirea termenuluiîn cazul contractului de închiriere 6819 din 03.05.2016

Descarca fisier

HCL 74 din 2019

privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare intre Boldeşti Scăeni si comuna Ostriţa, raion Herţa, regiunea Cernăuţi din Ucarina

Descarca fisier

HCL nr 73 - 2019

priivnd aprobarea Regulamnetului privind regimul finanţărilor de la bugetul local pentru activitaţile sportive

Descarca fisier

HCL nr. 72 - 2019

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuiel;ii  al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2019

Descarca fisier

HCL nr. 71 - 2019

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuilei al Unităţtii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2019

Descarca fisier

HCL nr. 70 - 2019

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr. 2 pe anul 2019

Descarca fisier

HCL nr. 68 - 2019

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Teodor Diamant pe anul 2019

Descarca fisier

HCL nr. 69 - 2019

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul pe anul 2019

Descarca fisier

HCL nr. 67 - 2019

privind modificarea HCL 140/23.10.2018 privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare în anul scolar 2018-2019

Descarca fisier

HCL nr. 66 - 2019

privind modificarea HCL 12/29.01.2019 privind utilizarea excedentului bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier