Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Servicii

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Alte informatii publice

Hotarari 2019

HCL nr. 179 din 2019

privind majorarea impozitului imobilului din strada Petroliştilor nr. 29A, Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 178 din 2019

privind majorarea impozitului imobiluui din strada Bucovului nr. 2, Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 177 din 2019

privind majorarea impozitului imobilului din strada Petroliştilor nr. 27, Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 176 din 2019

privind majorarea impozitului imobilului din strada Dealului nr. 21, Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 175 din 2019

privind majorarea impozitului imobilului din strada Victorie nr. 153, Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 174 din 2019

privind majorarea impozitului imobilului din strada Balaca nr. 1, Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 173 din 2019

privind majorarea impozitului imobilului din strada Victoriei nr 9A, Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 172 din 2019

privind aprobarea Listei cu Ordinea de prioritate a solicitanţilor unei locuinţe cu chirie din fondul locativ al oraşului Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 171 din 2019

privind aprobarea concesionării prin licitaţie a unui teren 2199 mp

Descarca fisier

HCL nr. 170 din 2019

privind aprobarea Regulamentului Cadru privind vânzarea bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Boldeşi Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 169 din 2019

privind încetarea prin reziliere a contractului de concesiune 9651-27.06.2016

Descarca fisier

HCL nr. 168 din 2019

privind încetarea contractului de concesiune 9351-04.09.2009

Descarca fisier

HCL nr. 167 din 2019

privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care  nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL

Descarca fisier

HCL nr. 166 din 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Teren de sport multifuncţional - Liceu Teodor Diamant

Descarca fisier

HCL nr. 165 din 2019

privind schimbarea preşedintelui de şedinţă

Descarca fisier

HCL nr. 164 din 2019

privind rectificarea bugetară a oraşului Boldeşti Scăeni pe 2019

Descarca fisier

HCL nr. 163 din 2019

privind rectificarae bugetară a Scolii Gimnaziale nr 2, Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 162 din 2019

privind rectificarea bugetară a Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul, Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 161 din 2019

pivind rectificarea bugetară a Liceului Teodor Diamant, Boldeşti Scăeni pe 2019

Descarca fisier

HCL nr. 160 din 2019

privind rectificarea bugetară a Unităţii de Asistenţă Medico Sanitară pe 2019

Descarca fisier

HCL nr. 159 din 2019

priivnd aprobarea contului de execuţie bugetară a oraşului Boldeşti Scăeni la data de 30,09,2019

Descarca fisier

HCL nr. 158 din 2019

privind aprobarea contului de executie bugetara a Unităţii de Asistenţă Medico Sanitară la data de 30.09.2019

Descarca fisier

HCL nr. 157 din 2019

privind aprobarea contului de executie bugetară a Scolii Gimnaziale nr 2 la data de 30,09,2019

Descarca fisier

HCL nr. 156 din 2019

privind aprobarea contului de execuţie bugetară a Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul la data de 30,09,2019

Descarca fisier

HCL nr. 155 din 2019

privind aprobarea contului de execuţie bugetară a Liceului Tehnologic Teodor Diamant la data de 30,09,2019

Descarca fisier