Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2019

HCL 134 din 2019

privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii - Modernizare strada Petuniei, Boldeşti-Scăeni

 

Descarca fisier

HCL 133 din 2019

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2019

 

Descarca fisier

HCL 132 din 2019

privind modificarea şi completarea HCL 63-22.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi a procedurii de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni în vederea majorării impozitului aferent

 

Descarca fisier

HCL 131 din 2019

privind aprobarea cofinanţării investiţiei Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale pe strada Seciului, FN

 

Descarca fisier

HCL 130 din 2019

 privind aprobarea cofinanţării investiţiei Extinderea sistemului de distribuţie gaye naturale pe strada

 Prunilor

Descarca fisier

HCL 129 2019

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu gratuit pentru terenul în suprafaţă de 736 mp aparţinând domeniului  privat al oraşului Bodeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL 128 din 2019

privind aprobare PUZ-Schimbare de destinaţie a terenului intravilan S=1922,56 mp-subyona unităţii industriale de depozitare si transport în MI-subzona ecipamentelor publice servicii, comerţ si locuire

Descarca fisier

HCL 127 din 2019

privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii Cosntruire trotuar şi piste biciclişti pe Soseaua Ploieşti Văleni DN1A, oraş Boldeşti-Scăeni

 

Descarca fisier

HCL 126 din 2019

privind însuşirea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a unor terenuri situate în T 42

 

Descarca fisier

HCL 125 din 2019

privind prelungirea termenului de concesiune pentru cabinet medical doctor Şoneriu Doru

 

Descarca fisier