Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2019

HCL 85 din 2019

privind aprobarea Raportului de oportunitate privind vânyarea unui imobil din strada Gloriei nr 5 aparţinând domeniului privat al Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL 84 din 2019

privind modificarea statutului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL 83 din 2019

privind finanţarea programelor sportive ale Clubului Sportiv Petrolistul Boldeşti

Descarca fisier

HCL 82 din 2019

privind modificarea HCL 68 din 30,06,2008 + concesionarea teren prin licitaţie publică deschisă

Descarca fisier

HCL 81 din 2019

privind aprobarea Reglemantărilor desfaşurării activităţilor de transport in regim de taxi pe raya Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL 80 din 2019

pentru aprobarea Raportului de oportunitate privind vanzarea unei suprafate de teren situat pe strada Podgoriei

Descarca fisier

HCL 79 din 2019

privind clasificarea unui drum din categoria Străzi si însuşirea apartenenţei acestuia la inventarul bunurilor domeniului public al Boldeşti Scăeni

Descarca fisier

HCL 78 din 2019

privind propunerea de schimbarea a destinaţiei imobilului din Bucovului nr 27, cuprins in baza materiala a Liceului Theodor Diamant

Descarca fisier

HCL 77 din 2019

privind modificarea statutului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico'Socială Boldeţti Scăeni

Descarca fisier

HCL 76 din 2019

privind prelungirea termenului in cayul unor contracte de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia locuinţe

Descarca fisier