Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Regulament

DESPRE NOI > ORGANIZARE > REGULAMENT

HCL nr. 95 din 31.08.2020- ROF serviciul social cu cazare UAMS

Descarca fisier

HCL nr. 74 din 22.07.2020 - Regulament de organizare si functionare Serviciul public salubrizare

Descarca fisier

HCL nr.65 din 25.06.2020-Delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan

Descarca fisier

HCL nr. 64 din 25.06.2020-Regulament propriu pentru organizarea emiterii Autorizatiilor de Construire in regim de urgenta

Descarca fisier

HCL nr. 58 din 26.05.2020 - Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării

Descarca fisier

HCL 6 2020

privind aprobarea Regulamentuluipropriu şi a Caietului de sarcini propriu ale serviciului de salubrizare pentru activităţi de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie in oraşul Boldeşti-Scăeni

HCL nr. 189 din 17.12.2020

 

privind stabilirea modalităţii de gestiune a activităţii de salubrizare, dezinsecţie, deyzinfecţie şi deratizare în oraşul Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL 132 din 2019

privind modificarea şi completarea HCL 63-22.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi a procedurii de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni în vederea majorării impozitului aferent

HCL 63 2019

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi procedurii de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni în vederea majorarării impoyitului aferent

 

Regulament privid regimul finanţărilor acordate de la bugetul local pentru activităţi sportive

Descarca fisier

Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asisteţă Socială, 18.12.2018.

Descarca fisier

Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţei de Asistenţă Socială Boldeşti-Scăeni, 26.06.2018

Descarca fisier

Regulamentul de organizare şi funcţonare al Consiliului Local Boldeşti-Scăeni 27.02.2018

Descarca fisier

HCL nr. 41- Regulament de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare

Descarca fisier

HCL nr. 40 din 28.03.2017-Regulament serviciu alimentare cu apa si de canalizare

Descarca fisier

HCL nr. 179 din 29.11.2016

Regulament privind constituirea dreptului de superficie asupra terenurilor din domeniul privat al orasului_

Descarca fisier

Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Boldesti-Scaeni, 27.03.2012

Descarca fisier

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Boldeşti-Scăeni şi al aparatului de specialitate al primarului orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Regulament de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier