Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Servicii

Alte informatii publice

Regulament

DESPRE NOI > ORGANIZARE > REGULAMENT

HCL nr 142 din 26.10.2021- ROF SERVICIUL DE ASISTENTA COMUNITARA

Descarca fisier

HCL nr. 108 din 22.07.2021

privind modificarea HCL nr. 65 din 25.06.2020 privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan, prin concesiune

Descarca fisier

HCL nr. 100 din 22.07.2021

privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public în oraşul Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 89 din 24.06.2021

privind aprobarea Regulamentului propriu şi a Caietului de sarcini propriu ale serviciului de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Boldeşti-Sc

Descarca fisier

HCL nr. 86 din 24.06.2021

 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 85 din 24.06.2021

privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se supun adoptării consiliului local al orașului Bol

Descarca fisier

HCL nr. 49 din 30.03.2021 pentru modificarea si completarea HCL nr. 65 din 25.06.2020 privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al oraşului Boldeşti-Scăeni, prin concesiune

Descarca fisier

HCL nr. 42 din 30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu şi a Caietului de sarcini propriu ale serviciului de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Boldeşti-S

Descarca fisier

HCL nr. 95 din 31.08.2020- ROF serviciul social cu cazare UAMS

Descarca fisier

HCL nr. 74 din 22.07.2020 - Regulament de organizare si functionare Serviciul public salubrizare

Descarca fisier

HCL nr.65 din 25.06.2020-Delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan

Descarca fisier

HCL nr. 64 din 25.06.2020-Regulament propriu pentru organizarea emiterii Autorizatiilor de Construire in regim de urgenta

Descarca fisier

HCL nr. 58 din 26.05.2020 - Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării

Descarca fisier

HCL 6 2020

privind aprobarea Regulamentuluipropriu şi a Caietului de sarcini propriu ale serviciului de salubrizare pentru activităţi de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie in oraşul Boldeşti-Scăeni

HCL nr. 189 din 17.12.2020

 

privind stabilirea modalităţii de gestiune a activităţii de salubrizare, dezinsecţie, deyzinfecţie şi deratizare în oraşul Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL 132 din 2019

privind modificarea şi completarea HCL 63-22.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi a procedurii de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni în vederea majorării impozitului aferent