Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Servicii

Alte informatii publice

Regulament

DESPRE NOI > ORGANIZARE > REGULAMENT

HCL 63 2019

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi procedurii de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni în vederea majorarării impoyitului aferent

 

Regulament privid regimul finanţărilor acordate de la bugetul local pentru activităţi sportive

Descarca fisier

Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asisteţă Socială, 18.12.2018.

Descarca fisier

Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţei de Asistenţă Socială Boldeşti-Scăeni, 26.06.2018

Descarca fisier

Regulamentul de organizare şi funcţonare al Consiliului Local Boldeşti-Scăeni 27.02.2018

Descarca fisier

HCL nr. 41- Regulament de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare

Descarca fisier

HCL nr. 40 din 28.03.2017-Regulament serviciu alimentare cu apa si de canalizare

Descarca fisier

HCL nr. 179 din 29.11.2016

Regulament privind constituirea dreptului de superficie asupra terenurilor din domeniul privat al orasului_

Descarca fisier

Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Boldesti-Scaeni, 27.03.2012

Descarca fisier

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Boldeşti-Scăeni şi al aparatului de specialitate al primarului orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Regulament de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier