Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Legislatie

Legea 17 din09.03.2000 Republicata privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

Descarca fisier

Legea 416 din 18.07.2001 privind venitul minim garantat

Descarca fisier

Legea 448 din 06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicata t

Descarca fisier

Legea 292 din 20.12.2011 Legea Asistentei Sociale

Descarca fisier

HG 797 din 08.11.2017 ROF serviciu public de asistenta sociala

privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

Descarca fisier

Norme la Legea 416_2001

HOTĂRÂRE nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat

Descarca fisier

Norme metodologice din 14.03.2007 de aplicare a Legii nr 448 din 06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Descarca fisier