Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Servicii pentru populatie

ALTE INFORMATII PUBLICE > SERVICII PENTRU POPULATIE

HCL nr. 130 din 25.11.2020

Descarca fisier

HCL nr. 127 din 14.09.2010 si modificarile si completarile 2011 - 2017

Descarca fisier

Stabilire taxa eliberare acte in regim de urgenta-HCL nr. 141 din 11.10.2010

Descarca fisier

HCL 17 2020

privind modificarea HCL 145/29.10.2019 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare ce se vor acorda elevilor din invăţămîntul preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti+Scăeni în anul şcolar 2019+2020

HCL 16 2020

privind repartizarea cu chirie a două locuinţe din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni

HCL 12 2020

privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local

HCL 8 2020

privind aprobarea numaărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap

HCL 7 2020

privind organiyarea reţelei şcolare a unităţilor de învaţămînt preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2020-2021