Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Servicii pentru populatie

ALTE INFORMATII PUBLICE > SERVICII PENTRU POPULATIE

HCL 12 2020

privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local

HCL 8 2020

privind aprobarea numaărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap

HCL 7 2020

privind organiyarea reţelei şcolare a unităţilor de învaţămînt preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2020-2021

HCL nr. 172 din 2019

privind aprobarea Listei cu Ordinea de prioritate a solicitanţilor unei locuinţe cu chirie din fondul locativ al oraşului Boldeşti Scăeni

HCL nr. 145 din 2019

privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse şcolare pentru anul 2019-2020

HCL 132 din 2019

privind modificarea şi completarea HCL 63-22.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi a procedurii de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni în vederea majorării impozitului aferent

HCL 113 din 2019

pentru modificarea şi completarea HCL nr 62-22.04.2019 privind aprobarea nivelurilor şi taxelor locale pentru anul 2020

HCL 93 din 2019

privind modificarea HCL 41 din 28,03,2017 - instituirea taxei de salubrizare la nivelul oraşului Boldeşti Scăeni

Descarca fisier