Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Servicii pentru populatie

ALTE INFORMATII PUBLICE > SERVICII PENTRU POPULATIE

HCL nr. 10 din 20.01.2021

privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap

Descarca fisier

Hcl nr. 3 din 20.01.2021

privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local

Descarca fisier

HCL nr. 132 din 25.11.2020

privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni în anul şcolar 2020-2021

Descarca fisier

HCL nr. 130 din 25.11.2020

privind reducerea/scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri datorate la bugetul local pentru anul 2020 de catre unii contribuabili

Descarca fisier

HCL nr. 127 din 14.09.2010 pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor la buna gospodarire a localitatii cu modificarile si completarile 2011 - 2017

Descarca fisier

Stabilire taxa eliberare acte in regim de urgenta-HCL nr. 141 din 11.10.2010

Descarca fisier

HCL 17 2020

privind modificarea HCL 145/29.10.2019 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare ce se vor acorda elevilor din invăţămîntul preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti+Scăeni în anul şcolar 2019+2020

HCL 16 2020

privind repartizarea cu chirie a două locuinţe din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni