Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Servicii

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Alte informatii publice

Contact

CONTACT

Achiziții: pbs.achizitiiyahoo.com

Administrație si Juridic: juridicboldesti-scaeni.ro

Audit: auditboldesti-scaeni.ro

Cadastru: urbanismboldesti-scaeni.ro

Club sportiv: clubsportivboldesti-scaeni.ro

Consilier Viceprimar: consilier.viceprimarboldesti-scaeni.ro

Cultură: culturaboldesti-scaeni.ro

Financiar - Contabil: contabilitateboldesti-scaeni.ro

Impozite și taxe: impozitepjboldesti-scaeni.ro; impozitepfboldesti-scaeni.ro

Mediu: mediuboldesti-scaeni.ro 

Poliția Locală: politialocalaboldesti-scaeni.ro

Proiecte: proiecteboldesti-scaeni.ro

Protecție Civilă: protectiacivilaboldesti-scaeni.ro

Registrul agricol: registrulagricolboldesti-scaeni.ro

Relații publice: pbsopticnet.ro

Resurse umane: resurseumaneboldesti-scaeni.ro

Serviciul Patrimoniu Local: splboldesti-scaeni.ro

SPCLEP: - evidenta persoanelor: spclepboldesti-scaeni.ro

SPCLEP:- stare civila: spclepboldesti-scaeni.ro

Urbanism: urbanismboldesti-scaeni.ro