Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Informatii utile

ALTE INFORMATII PUBLICE > INFORMATII UTILE

Dotări pentru învăţământ

1. Învăţământ preşcolar Pentru desfăşurarea educaţtiei în rândul copiilor preşcolari, în oraşul Boldeşti-Scăeni există cinci gradiniţe şi o creşă. Acestea au fost constituite între anii 1972-1978. 2. Învăţământ gimnazial Unităţtile şcolare, cu clasele I-VIII dispuse pe raza oraşului Boldeşti-Scăeni sunt: Şcoala Generală Nr. 1 situată în Boldeşti- local nou ce va fi dat (parţial) în folosinţă până la 30.APR.2000, cu 12 + 4 săli de clasă, laboratoare şi sala de gimnastică. Şcoala mai are, de asemenea, un local în partea de Nord a oraşului cu trei săli de clasă şi grădiniţă. Şcoala Generală Nr. 2 situată în Scăeni cu 2 localuri (unul în Scăeni şi altul situat în Balaca) însumând 9 săli de clasă; Şcoala Generală Seciu cu 5 săli de clasa. 3. Învăţământul liceal şi profesional în orasul Boldeşti-Scăăeni există Grupul Şcolar Industria Sticlei cu opt săli de clasă două laboratoare, nouă cabinete, sala de sport, internat cu o capacitate de 240 paturi şi cantina. Unitatea a pregătit forţă de muncă prin învăţământul de zi şi seral pe următoarele specialităţi : materiale de construcţii, mecanic şi petrol.