Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

H.C.L

HCL nr. 84 din 13.08.2020

privind atribuirea de denumiri unor strazi din orasul Boldesti-Scaeni si aprobarea Nomenclatorului stradal

Descarca fisier

HCL nr. 81 din 22.07.2020

privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Prahova, Intrarea Pietii, nr. 5

Descarca fisier

HCL nr. 78 din 22.07.2020

privind-actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Centru multifunctional cultural-educational Boldesti-Scaeni''

Descarca fisier

HCL nr. 77 din 22.07.2020

privind - Actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Modernizare strada Liceului

Descarca fisier

HCL nr. 64 din 25.06.2020-Regulament propriu pentru organizarea emiterii Autorizatiilor de Construire in regim de urgenta

Descarca fisier

HCL 44 din 18.03.2019

privind actualizarea devizului general al obiectivului ""Gospodăria de apă Seciu, oraş Boldeşti-Scăeni, jud. Prahova

Descarca fisier

HCL 41 din 18.03.2019

privind actualizarea devizului general al obiectivului "Modernizare şi extindere staţie de epurare, oraş Boldeşti-Scăeni, jud. Prahova

Descarca fisier

HCL 31 din 28.02.2011 Regulament plan de urbanism si amenajarea teritoriului_

privind aprobarea Regulamentului plan de urbanism şi amenajarea teritoritoriului

Descarca fisier

HCL 115 din 28.08.2018

privind "Construire Trotuar pe str. Monumnetului, Boldeşti-Scăeni"

Descarca fisier

HCL 99 din 25.07.2017

privind închiderea temporară a traficului pe Calea Unirii

Descarca fisier

HCL nr. 49 din 27.03.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii : Acoperire canal ape fluviale, etapa a-II-a, străzile: Nisipurilor, Morii şi Calea Unirii

Descarca fisier