Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Servicii

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Alte informatii publice

H.C.L

HCL 31 din 28.02.2011 Regulament plan de urbanism si amenajarea teritoriului_

privind aprobarea Regulamentului plan de urbanism şi amenajarea teritoritoriului

Descarca fisier

HCL 115 din 28.08.2018

privind "Construire Trotuar pe str. Monumnetului, Boldeşti-Scăeni"

Descarca fisier

HCL 99 din 25.07.2017

privind închiderea temporară a traficului pe Calea Unirii

Descarca fisier

HCL nr. 49 din 27.03.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii : Acoperire canal ape fluviale, etapa a-II-a, străzile: Nisipurilor, Morii şi Calea Unirii

Descarca fisier

HCL nr. 46 din 27.03.2018

privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii: Modernizare şi extindere staţie de epurare Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 45 din 27.03.2018

privind asocierea oraşului Boldeşti-Scăeni cu comuna Lipăneşti, în vederea îmbunătăţirii sistemului de alimentare cu apă potabilă a celor două localitţi

Descarca fisier

HCL 41

Insituirea taxei speciale de salubrizare

Descarca fisier

HCL nr. 40 din 28.03.2017- Regulament apa si canal

Aprobare regulament apă şi canal

Descarca fisier

Hotărârea nr. 2 din 2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajare (acoperire) canal ape pluviale cartier Scăeni (străzile Monumentului, Primăverii, Pacii şi Zorelelor)"

Descarca fisier

Hotărârea nr. 3 din 2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Teren de sport multifuncţional"

Descarca fisier

Hotărârea nr. 114 din 25.08.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici REST EXECUTAT STR. INDUSTRIEI

Descarca fisier

Hotărârea nr. 159 din 28.09.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici MODERNIZARE STR VICTORIEI

Descarca fisier

Hotărârea nr. 130 din 28.09.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiţiei Amenajare trecere de pietoni

Descarca fisier

Hotărârea nr. 104 din 28.07.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare şanţ strada Victoriei oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova"

Descarca fisier

Hotărârea nr. 103 din 28.07.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare Aleea Sportivilor oraş Boldeşti Scăeni, judeţul Prahova"

Descarca fisier

Hotărârea nr.105 din 28.07.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare şanţ Calea Unirii, oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova"

Descarca fisier

Hotărârea nr. 80/23.06.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Extindere reţea canalizare menajeră şi racorduri pe străzile Zorelelor, Monumentului, Păcii şi Liliacului"

Descarca fisier

Hotărârea nr. 79/23.06.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Extindere iluminat public, oraş Boldeşti-Scăeni, strada Stadionului, strada Prunilor şi Seciu", "Extindere reţea distribuţtie apă şi branşamente pe strada Podgoriei", "Inlocuire reţea distribuţie apă şi branşamente pe strada Atârnaţi", "Înlocuire reţea distribuţie apă şi branşamente pe strada Dealului" şi Amenajare accese proprietăţti pe strada Distilării""

Descarca fisier

Hotărârea . 67 din 13.05.2015

pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public şi privat al oraşului Boldeşti-Scăeni şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare şi industriale

Descarca fisier

Hotărârea nr. 51 din 22.04.2015

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Vestiare sere Boldeşti-Scăeni"

Descarca fisier