Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

H.C.L

HCL nr. 110 din 30.08.2021

privind aprobarea PUZ„Schimbare parțială destinație teren zonă industrială și depozitare, zonă centrală (S=18.131m.p.) și lotizare pentru ansamblu rezidențial (Sstud.=20.367m.p.)”

Descarca fisier

HCL nr. 87 din 24.06.2021

prelungire valabilitate PUG si a regulamentului local de urbanism

Descarca fisier

HCL nr. 50 din 30.03.2021 pentru modificarea HCL nr. 158 din 24.11.2015 privind reglementarea taxei de parcare

Descarca fisier

HCL nr. 129 din 25.11.2020

privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor la H.C.L. nr. 84/13.08.2020 privind atribuirea de denumiri unor străzi din oraşul Boldeşti-Scăeni şi aprobarea Nomenclatorului stradal

Descarca fisier

HCL nr. 84 din 13.08.2020

privind atribuirea de denumiri unor strazi din orasul Boldesti-Scaeni si aprobarea Nomenclatorului stradal

Descarca fisier

HCL nr. 81 din 22.07.2020

privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Prahova, Intrarea Pietii, nr. 5

Descarca fisier

HCL nr. 78 din 22.07.2020

privind-actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Centru multifunctional cultural-educational Boldesti-Scaeni''

Descarca fisier

HCL nr. 77 din 22.07.2020

privind - Actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Modernizare strada Liceului

Descarca fisier

HCL nr. 64 din 25.06.2020-Regulament propriu pentru organizarea emiterii Autorizatiilor de Construire in regim de urgenta

Descarca fisier

HCL 44 din 18.03.2019

privind actualizarea devizului general al obiectivului ""Gospodăria de apă Seciu, oraş Boldeşti-Scăeni, jud. Prahova

Descarca fisier

HCL 41 din 18.03.2019

privind actualizarea devizului general al obiectivului "Modernizare şi extindere staţie de epurare, oraş Boldeşti-Scăeni, jud. Prahova

Descarca fisier