Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Strategia de dezvoltare

ALTE INFORMATII PUBLICE > STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Planul de actiune privind energia durabila

Descarca fisier

HCL nr. 177 2018

privind Strategia de dezvoltare pe termen mediu a serviciilor sociale acordate la nivelul oeasului Boldesti-Scaeni in perioada 2019-2024 si a Planului de actiune in vederea implementarii strtewgiei

Descarca fisier

Strategia de eficienţă energetică a oraşului Boldeşti-Scăaeni 2018-2025

Descarca fisier

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂENI 2014 - 2020

Descarca fisier

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂENI 2015

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂENI 2015 nou

Descarca fisier

Strategia de dezvoltare locală

Descarca fisier

Situaţia privind finanţarea rambursabilă

Descarca fisier

Portofoliu de proiecte de dezvoltare

Descarca fisier

Concluzii şi bibliografie

Descarca fisier

Prioritizarea şi planificarea proiectelor

Descarca fisier

Programul de dezvoltare durabilă

Descarca fisier

Strategia de dezvoltare şi amenajarea teritoriului

Descarca fisier

Analiza SWOT

Descarca fisier

Probleme organizatorice privind integrarea europeană

Descarca fisier

Prezentarea generală a oraşului

Descarca fisier