Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Evidenta persoanelor

COMPARTIMENTE > S.P.C.L.E.P. > EVIDENTA PERSOANELOR

Acte necesare pentru eliberarea actelor de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:

- Certificatul de naştere-original şi copie xerox - Certificatul de căsătorie-al părinţilor-original şi copie xerox - Hotărâre de divorţ dfinitivă şi irevocabilă - în cazul în care părinţii sunt divorţaţi- original şi copie xerox - Adeverinţă de spaţiu de locuit de la Primărie pentru cei care locuiesc la casă, iar pentru cei care locuiesc la bloc prezintă originalul şi copie xerox a contractului de vânzare-cumpărare: - în situaţia în care părintele este proprietar este necesară prezenţa părintelui pe numele căruia s-a eliberat adeverinţa de spaţiu, cu actul de identitate - în situaţia în care părintele nu este proprietar este necesară prezenţa minorului cu unul din părinţi şi prezenţa proprietarului care este trecut în adeverinţa de spaţiu de locuit cu actul de identitate - Taxă contravaloare Carte Identitate în valoare de 7 lei la caserie - Primăria oraşului Boldeşti-Scăeni