Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Despre noi

Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială, 18.12.2018

Descarca fisier

Strategia de dezvoltare pe termen mediu a serviciilor sociale în perioda 2019-2024 şi a Planului de acţtiune în vederea implementării strategiei, 18.12.2018

Descarca fisier

Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţonare al UAMS Boldeşti-Scăeni, 27.11.2018

Descarca fisier

Despre noi

Activitatea prestată şi serviciile administrate

 

     Direcția de Asistență Socială a Oraşului Boldeşti-Scăeni este serviciul public local de asistență socială, înființat prin H.C.L. nr. 86/26.06.2018 în conformitate cu prevederile art. 112 si art. 113 alin. 3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului.

     Direcția este furnizor public de servicii sociale, acreditat de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale, care asigură la nivel local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și


Mai mult