Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Formulare pentru reclamatie administrativa

INFORMATII DE INTERES PUBLIC > SOLICITARE INFORMATII. LEGISLATIE > FORMULARE PENTRU RECLAMATIE ADMINISTRATIVA

MODALITĂȚI DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE

  În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului Orasului Boldesti-Scaeni.

Persoana care se considera vatamata în drepturile sale poate depune reclamatia administrativa în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul institutiei. În cazul în care reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat, în termen de 15 zile de la depunerea reclamatei administrative. Acest raspuns va contine informatile de interes public solicitate initial si, de asemenea, se vor mentiona sanctunile disciplinare aplicate în cazul functionarului vinovat, în conditiile legii.

Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001 si anume: 10 zile; 30 de zile daca informatiile solicitate sunt complexe, cu conditia înstiintarii în scris despre acest fapt în termen de 10 zile; 5 zile în cazul refuzului comunicarii si motivarii acestuia. Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la Tribunal si recursul la Curtea de Apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.