Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Formulare pentru reclamatie administrativa

INFORMATII DE INTERES PUBLIC > SOLICITARE INFORMATII. LEGISLATIE > FORMULARE PENTRU RECLAMATIE ADMINISTRATIVA

MODALITĂȚI DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE

  În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului Orașului Boldești-Scăeni.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunostință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul instituției. În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat, în termen de 15 zile de la depunerea reclamaței administrative. Acest răspuns va conține informațile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, se vor menționa sancțunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat, în condițiile legii.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001 și anume: 10 zile; 30 de zile dacă informațiile solicitate sunt complexe, cu condiția înștiințării în scris despre acest fapt în termen de 10 zile; 5 zile în cazul refuzului comunicării și motivării acestuia. Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la Tribunal și recursul la Curtea de Apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate.