Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala

Servicii

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Alte informatii publice

Hotarari 2017

HCL nr. 11 din 31.01.2017

Privind inchirierea prin licitaţie a unui spaţiu în incinta Liceului Tehnologic Teodor Diamant

Descarca fisier

HCL nr. 12 din 31.01.2017

Privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 13 din 31.01.2017

Privind însuşirea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a unor terenuri

Descarca fisier

HCL nr. 14 din 31.01.2017

Privind modificarea statutului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 15 din 22.02.2017

Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii "Modernizare şsi extindere staţtie de epurare " oraş Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 16 din 22.02.2017

Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii "Reabilitare Club Boldeşti-Scăeni"

Descarca fisier

HCL nr. 17 din 22.02.2017

Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţtii "Teren de sport multifuncţional al Liceului Tehnologic Teodor Diamnat Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

HCL nr. 18 din 22.02.2017

Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere reţele de canalizare ale oraşului Boldeşti-Scăeni"

Descarca fisier

HCL nr. 19 din 22.02.2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Gospodărie de apă Seciu"

Descarca fisier

HCL nr. 20 din 27.02.2017

pentru aprobarea Raportului de oportunitate privind vânzarea a 2 loturi de teren situate pe Calea Unirii - oraşul Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier