Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

     

Reset

   

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Situatii financiare

ALTE INFORMATII PUBLICE > SITUATII FINANCIARE

Situatie financiara 30.09.2018

Descarca fisier

Situatie finanaciara 2019

Descarca fisier

Buget 2018

Descarca fisier

Lista investitii 2018

Descarca fisier

Situatie financiara 31.12.2017

Descarca fisier

Situatie Financiara la 30.09.2017

Descarca fisier

Buget octombrie 2017

Descarca fisier

Lista investitii octombrie 2017

Descarca fisier

Situatie financiara 30.06.2017

Descarca fisier

Buget local pe 2017

si estimari pentru anii 2018-2020

Descarca fisier

Lista de investitii 2017

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

Descarca fisier

Programul achizitiilor publice 2017

Descarca fisier

Situatie financiara la 31.12.2016

Bilant la 31.12.2016

Descarca fisier

Situatie financiara 30.09.2016

Contine: bilant(30.09.2016),contul de rezultat patrimonial(30.09.2016),situatia fluxurilor, contul de executie a bugetului local venituri si cheltuieli,situatia platilor, situatia activelor si datoriilor financiare

Descarca fisier

Situatie financiara 2016

buget rectificat

Descarca fisier

Buget institutii publice 2016

Descarca fisier

Lista investitii 2016

Descarca fisier

Buget local 2016

Descarca fisier

Situatie financiara octombrie 2015

Contine: bilant (30.09.2015), contul de rezultat patrimonial (30.09.2015), situatia fluxurilor de trezorerie (30.09.2015), situatie fluxurilor la banca (30.09.2015), contul de executie al bugetului local - venituri (30.09.2015),contul de executie al bugetului local - cheltuieli (30.09.2015), disponibil din mijloace cu destinatie speciala (30.09.2015), situatia platilor efectuate la titul 56, situatia platilor efectuate la titul 65,situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bonuri, lucrari, servicii la finele perioadei (30.09.2015), plati restante (30.09.2015), situatia activelor si a datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala (30.09.2015).

Descarca fisier

Situatie financiara 31.03.2015

Contine: bilant(31.03.2015), contul de rezultat patrimonial(31.03.2015),situatia fluxurilor, contul de executie a bugetului local venituri si cheltuieli,situatia platilor, situatia activelor si datoriilor financiare

Descarca fisier

Situatia financiara 2015

Contine: bilant (31.12.2014), contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie (31.12.2014), situatia fluxurilor la banca (31.12.2014), contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) - venituri 10 (31.12.2014),situatia platilor efectuate, plati restante

Descarca fisier

Situatia financiara, martie 2012

Contine: bilant (23.04.2012), contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie (31.03.2012), disponibil din mijloace cu destinatie seciala(31.03.2012, situatia platilor efectuate, plati restante la 31.03.2012, situatia activelor si datoriilor,

Descarca fisier