Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Hotarari 2017

ALTE INFORMATII PUBLICE > HOTARARI > HOTARARI 2017

HCL nr. 1 din 06.01.2017

Privind acoperirea din excedentul bugl al orasului Boldesti-Scaeni a deficitului de dezvoltare inregistrat la finele anului 2016

Descarca fisier

HCL nr. 2 din 06.01.2017

Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local

Descarca fisier

HCL nr. 3 din 31.01.2017

Privind utilizarea excedentului bugetar al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

HCL nr. 4 din 31.01.2017

Privind utilizarea excedentului bugetar al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

HCL nr. 5 din 31.01.2017

Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic "Teodor Diamant" orasul Boldesti-Scaeni la data de 31.12.2016

Descarca fisier

HCL nr. 6 din 31.01.2017

Pricvind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" orasul Boldesti-Scaeni la data de 31.12.201

Descarca fisier

HCL nr. 7 din 31.01.2017

Pricvind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gminaziale nr. 2 orasul Boldest-Scaeni la data de 31.12.2016

Descarca fisier

HCL nr. 8 din 31.01.2017

Pricvind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Saceni la data 31.12.2016

Descarca fisier

HCL nr. 9 din 31.01.2017

Pricvind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Boldesti=Scaeni

la data de 31.12.2016

Descarca fisier

HCL nr. 10 din 31.01.2017

Privind numarul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav

Descarca fisier

HCL nr. 12 din 31.01.2017

Privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

HCL nr. 13 din 31.01.2017

Privind insusirea apartenentei la domeniul privat al orasului Boldesti-Scaeni a unor terenuri

Descarca fisier

HCL nr. 14 din 31.01.2017

Privind modificarea statutului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

HCL nr. 15 din 22.02.2017

Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii "Modernizare si extindere statie de epurare " oras Boldesti-Saceni

Descarca fisier

HCL nr. 16 din 22.02.2017

Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii "Reabilitare Clob Boldesti-Scaeni"

Descarca fisier

HCL nr. 17 din 22.02.2017

Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii "Teren de sport multifunctional al Liceului Tehnologic Teodor Diamnat Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

HCL nr. 18 din 22.02.2017

Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii "Modernizare si extindere retele de canalizare ale orasului Boldesti-Scaeni"

Descarca fisier

HCL nr. 20 din 27.02.2017

pentru aprobarea Raportului de oportunitate privind vanzarea a 2 loturi de teren situate pe calea Unirii - orasul Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

HCL nr. 21 din 27.02.2017

Privind vanzare unui teren de 181 mp din strada Petrolistilor nr. 13 - apartinand domeniului privat al orasului Boldesti-Scaeni

Descarca fisier

Hotarare

Privind inchiderea temporara a traficului rutier pe Calea Unirii pe sectorul cuprins intre strada Nucilor si drumul de acces catre fosta Statie de Fluide a Schelei de Petrol Boldesti.

Descarca fisier